انتقال سرممیزی استارد ISO 45001:2018

💎انتقال سرمميزي ايزو٤٥٠٠١:٢٠١٨ 
✅ تحت اعتبار IRCA و CQI
✅ مدرس
دكتر Howie NG
دکتر مهدی رفتاری
مهندس کامران پژوهنده
 ✅ 19 آبان 97 

☎️ 02188628046

     02188628029