ليست مهارتهاي نرم شخصي (منش) براي مديران

ليست مهارتهاي نرم شخصي (منش) براي مديران شامل ٢٤ مهارت است كه در ١٢ نيمروز برگزار خواهد شد.

با كسب مهارتهاي نرم شخصي (منش)، اره خود را تيز كنيد.

پ ن: براي ثبت نام در دوره و ارسال رزومه با ما تماس بگيريد.
02188628046
09121072065