ليست مهارتهاي نرم شخصي (منش) براي مديران

photo_2018-11-27_10-56-13.jpg
ليست مهارتهاي نرم شخصي (منش)

براي مديران شامل ٢٤ مهارت است كه در ١٢ نيمروز برگزار خواهد شد.

با كسب مهارتهاي نرم شخصي (منش)، اره خود را تيز كنيد.

پ ن: براي ثبت نام در دوره و ارسال رزومه با ما تماس بگيريد.

 

02188628046
09121072065