پانزدهمین دوره سرممیزی ایزو 9001:2015

پانزدهمین دوره
سرممیزی ایزو 9001:2015

:white_check_mark: تحت اعتبار IRCA
:white_check_mark: گواهینامه از HKV انگلستان

:white_check_mark: مدرسان:
حمیدرضا مصدق پور
مهدی رفتاری
کامران پژوهنده

:white_check_mark: مرداد ماه 98

:red_circle: ظرفیت محدود

اطلاعات بیشتر و ثبت نام
https://bit.ly/2LtUHdb

:phone: 02188628046
:iphone:09126060253
کانال خانه ایزو ایران
@isohome