آغاز ثبت نام منش نوجوانان پسران پاییز ۹۸ 

 

آغاز ثبت نام منش نوجوانان پسران پاییز 98

دوره نوجوانان (پسران ۱۳ تا ۱۵ سال) (گروه د)

جمعه ها، چهار جلسه در طول آبان ۹۸
ساعت ۱۴:۱۴ تا ۱۶:۴۴

آغاز دوره از جمعه
۹۸/۰۸/۰۳

گواهی پایان دوره از LLC Academy

محل شرکت در یوسف آباد

لطفا آمادگی خود را برای حضور اعلام فرمایید.

02188628046

09121072065

www.amz.ir/manesh
باشگاه منش