استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

در استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ به مفهوم

 

«ریسک» پرداخته شده است و به یک نوع تفکر در بند

 

صفر استاندارد اشاره شده است به نام

 

تفکر مبتنی بر ریسک

 

(Risk based thinking)

که یعنی چطور یک کار را طوری انجام دهیم و کنترل کنیم

که ریسک خطا در آن کم شود و الزامی است در سراسر این

استاندارد این مفهوم جریان داشته باشد.

این تفکر میزان خطا و اشتباه انسانی و سیستمی را کاهش می‌دهد.

استاندارد ۹۰۰۱ بسیار قوی است و هنوز هم فکر می‌کنم

سازمان‌های ما آن را درک نکرده‌اند و گرفتار فرم و شکل

و کارهای نمادین هستند
اما این استاندارد و استقرار آن یک کار نهادین است

که نظم و انضباط نسبی و میزان ضروری و کارکردی از

بوروکراسی را ایجاد می‌کند.

همچنین سایر فعالیت‌های مدیریتی در سازمان نیاز به یک

بستر قوی دارد و ایزو ۹۰۰۱ این بستر را به وجود می‌آورد.

اگر پروژه استراتژی و مدیریت دانش و سایر پروژه های مدیریتی

را بدون گذراندن پیش‌نیاز آن یعنی استقرار فرآیندها انجام دهید،

احتمال اینکه نتیجه‌ای حاصل شو

د، اندک است.

پ ن؛ قول ما در این دوره اینست که با استقرار نهادین

ایزو در سازمان آشنا شوید و الزامات ایزو برایتان معنا پیدا کنند

و بتوانید ایزو را از قاب دربیاورید!

#آرشانیک #آمز #خانه_ایزو_ایران #خانه_ایزو#ایزو

#ایزو۹۰۰۱ #سیستم #مدیریت #کیفیت#تضمین_کیفیت

#مدیریت_کیفیت#سیستم_مدیریت #گواهینامه #گواهینامه

_ایزو#سازمان #استاندارد #استاندارد_بین_المللی#بستر #فرآیند #تفکر_مبتنی_بر_ریسک#خطای_انسانی #خطای_سیستمی

#ISO9001#ISO9001_2015 #qms #quality