​این سامانه لایه دیجیتالی هوشمندی میباشد که از زاویه دوربین موبایل و یا تبلت روی دید کاربر قرار میگیرد و به این طریق محیط واقعی شبیه سازی میشود. سامانه هوشمند سه بعدی AR یکی از جدیدترین فناوریهای قابل استفاده بر روی تلفنهای هوشمند و تبلت ها میباشد که با تلفیق نمای واقعی با عناصر تصویری مجازی، دنیای جدیدی را به روی شما می گشاید. این سامانه یک نمای فیزیکی زنده و در تعامل با کاربر است که عناصری مجازی را پیرامون دنیای واقعی افراد اضافه میکند. این عناصر بر اساس تولید رایانهای و از طریق دریافت و پردازش تصاویر دریافتی از دوربین تلفنهای هوشمند و موقعیت جغرافیایی ایجاد میشوند. این سامانه در حقیقت ابزاری بسیار کاربردی و خالقانه برای نمایش زنده عناصر مجازی در رابطه با محیط پیرامون است. تصور کنید از طریق دوربین تلفن هوشمندتان به یک شیء خارجی که میتواند کاتالوگ یک محصول، یک ساختمان، پوستر و ... باشد نگاه میکنید؛ سامانه هوشمند سه بعدی آن را شناسایی میکند و ناگهان تصویر متحرک میشود، اطلاعاتی راجع به آن در صفحه ظاهر میگردند، اشیاء سه بعدی نمایش داده میشوند و ویدئو و یا پویانمایی به اجرا درمیآید، مهمتر از همه اینکه شما میتوانید با این عناصر تعامل داشته باشید. این شبیه دنیای واقعیت مجازی است که توسط یک شبیه ساز، دنیای واقعی را کامالا شبیه سازی میکند.