بخشی از ابعاد تأثیرگذاری این تکنولوژی: در صنعت و معرفی پروژه ها و تجهیزت این امکان را به شما میدهد که در هرکجا و در هر زمان پروژه موردنظر را پیاده سازی کنید و گویی آن محل، در زمان حال وجود دارد.

در جلسات : شما همه روزه جلسات مختلف با افراد متفاوتی دارید. در این جلسات شما با مسئولین دولتی، سرمایه گذاران، و گاهی اوقات حتی عموم مردم برای توجیه طرح پیشنهادی خود صحبت میکنید که شاید اکثر این افراد توانایی درک نقشه های فنی شمارا نداشته باشند، اما آنها باید متقاعد شوند و تحت تأثیر قرار بگیرند. شما این نرم افزار را همراه داشته باشید و هر جا که خواستید بروید تصور خود را از پروژه به صورت روشن و شفاف ارائه دهید. اجازه دهید که مخاطبین شما اطراف و پیرامون کار را ببینند و از تعامل و ارتباط سریع آنها با پروژه لذت ببرند.

در سایت : مدلهای با مقیاس کوچک محبوب و خوب هستند، اما امکان دیدن پروژه در مقیاس واقعی، در محل احداث حتی قبل از اینکه شما بنایی را ساخته باشید یک تجربه بسیار متفاوت است. تکنولوژی واقعیت افزوده این امکان را به شما و شرکای شما میدهد تا قبل از تصمیم برای ساخت یک پروژه آینده آن را در محل احداث تصور نمایید.

در مذاکرات : احساسات، تأثیر قابل توجهی بر حضار دارد. مخاطبان شما میتوانند با در اختیار داشتن این سامانه احساس حضور در آن پروژه را به دست بیاورند و لمس کاملی از آن پروژه را داشته باشند و از جزئیات و اطلاعات کامل پروژه به صورت کامالا واقعی با خبر شوند.

در تبلیغات سرا سری : این سامانه، ویترین شما در تلفنهای هوشمند خواهد بود. شما میتوانید با انتشار نرم افزار سامانه خود برای عموم مخاطبان علاوه بر باز کردن کانال ارتباطی جدید با آنها از دیدگاهها و نظرات آنها نیز مطلع شوید.