ایزو 20121؛ مدیریت پایدار رویدادها

 

 

ايزو 2012: 20121، سيستم هاي مديريت پايدار رويداد – الزامات،

راهنمايي براي استفاده مناسب است تا از برگزاري رويدادها اطمينان حاصل شود و از جشن هاي محلي تا رويدادهاي خيلي بزرگ مانند بازي هاي المپيک و بازي هاي پارا المپيک کاربرد دارد.

استاندارد به همه اعضاي زنجيره تامين صنعت رويداد از جمله سازمان دهندگان، مديران رويداد، سازندگان تجهيزات، تامين کنندگان خدمات و تامين کنندگان تدارکات مربوط است.

کنفرانس ها، رويدادهاي ورزشي، نمايشگاه ها و جشنواره ها مي توانند طيف گسترده اي از ارتباطات محلي و مزاياي اقتصادي را ارائه دهند. با اين حال، راه اندازي يک رويداد همچنين مي تواند اثرات اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي، مانند زباله ها، مصرف انرژي و فشار بر جوامع محلي را ايجاد کند.

ISO 20121 چارچوبي براي شناسايي اثرات منفي بالقوه اجتماعي، اقتصادي و محيطي از طريق حذف يا کاهش آنها و بهره برداري از تاثيرات مثبت بيشتر از طريق برنامه ريزي و فرآيندهاي بهبود يافته فراهم مي کند.

از ميان سازمانهايي که به اجراي استاندارد دست يافته اند، اعضاي تيم پايداري کميته برگزاري مسابقات المپيک و پارالمپيک در لندن هستند.

رئيس بخش پايداري، ديويد ستبس، مي نويسد: "لندن 2012 افتخار دارد که به عنوان کاتاليزور براي ايزو 20121 بوده است. اين قسمتي از ميراثي است که توانايي تبديل شدن به حوادث در سراسر جهان را دارد که تاثيرات اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي آنها را در بر مي گيرد."
استانداردهاي سيستم مديريت، از طريق موفقيت استانداردهايي مانند ISO 9001  مديريت کيفيت و ISO 14001  مديريت محيط زيست، هزاران سازمان در سراسر جهان را در بر گرفته است.

ISO 20121 براي صنعت رويداد ايجاد شده است. بيش از 30 کشور و سازمان هاي ارتباطي در اين کار شرکت کردند.
فيونا پلامام، رئيس گروه ISO از کارشناساني که ISO 20121 را توسعه داده اند، مي گويد: "روند توسعه توسط اعضاي صنعت رويداد از سراسر جهان که تجربه مديريت رويدادها و ابتکارات رهبري پايداري را دارند، رهبري مي شود. از جمله مزاياي کليدي آن :
بهترين عمل کسب و کار: به نظر مي رسد يک رويکرد سازمان يافته و پردازش شده براي مديريت اثرات اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي باشد.

علاوه بر اينکه، چيزهاي تحت نظارت و اندازه گيري افزايش مي يابد، از هزينه هاي بالاتر پيشگيري مي کند.

مزيت رقابتي: استفاده از چارچوب بين المللي به رسميت شناخته شده، رهبران در زمينه پايداري را قادر مي سازد تا اقدامات خود را با روش معتبر و شفاف نشان دهند.