همانطور که در مقاله قبل به آن اشاره شد CB ها به خودی خود اعتبار ندارند و باید از نهادی دیگر اعتبار بگیرد این نهاد که خودش اعتبارش را از سازمان بین المللی استاندارد (ISO) میگیرد و مورد تأیید این سازمان می باشد CB های زیر مجوعه خود را به صورت دوره ای ممیزی نموده و ممیزی کردن آنان را نیز ممیزی می کنند.

به این نهاد ها AB یا (Accreditation Body) گفته می شود. به AB در فارسی نهاد تأیید صلاحیت نیز گفته می شود. این نهاد ها بر کار CB ها نظارت می کنند.

در ایران سازمان ملی استاندارد ایران توسط نظام ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) می تواند CB های تحت نظارت خود را ممیزی نماید. البته حوزه اعتبار این CB ها ملی است و

بدین ترتیب می توان گفت که شما با اخد گواهینامه های ISO اعتبار خود را از یک CB می گیرید، آن CB اعتبار خود را از یک یا چند AB می گیرید و خود AB نیز اعبار خود را از سازمان بین المللی استاندارد (ISO) دریافت می نماید، بدین ترتیب شما با اخذ یک گواهینامه ایزو اعتبار خود را به صورت مستقیم از CB در نهایت به صورت غیر مستقیم از سازمان بین المللی ایزو (ISO) دریافت می نمایید.

هم اکنون شما متوجه شدید که اعتبار یک  صادر کننده گواهینامه ی ایزو به چه منظور مهم می باشد. و لوگوی AB های درج شده در زیر گواهینامه ایزو شما نیز به جه منظور مهم می باشند.

برای رویت چند نمونه از CB های در حال فعالیت در ایران اینجا کلیک کنید.

هر کشور دارای یک AB اصلی است که این AB ها در یک مجموعه تحت عنوان IAF اعتبار می گیرند. بدیان معنا که یک AB معتبر باید عضو IAF باشد و این لوگو در گواهینامه صادشده وجود داشته باشد:

برای اطمینان از اعتبار یک CB می توان از سایت IAF به AB و از طریق AB به CB رسید.

چند نمونه از AB های معتبر نیز در زیر قابل مشاهده می باشد لازم به ذکر است اگر علامت های زیر در گواهینامه شما درج شده باشد اعتبار بین المللی گواهینامه های شما نیز افزایش یاقته و در هنگام صادرات اعتبار بیشتری نزد مشتریان خارجی خواهید داشت.

ادامه مطالب بیشتر کلیک کنید.

 

AB معتبر کشور سوئیس

AB معتبر کشور سوئیس

AB معتبر کشور چک

AB معتبر کشور چک

DAKKS داکس آلمان

DAKKS داکس آلمان