شش سیگما یک رویکرد توسعه یافته برای سازمانهایی است که به دنبال کسب مزیت رقاابتی هستند . این رویکرد، طراحی شده تا به منزله ابزاری درموارد ذیل به کار آید:

- حرکت در مسیرفرآیند بهبود و تصمیم گیری

- اندازه گیری نتایج کسب و کار با سطحی ازپذیرش قابل اعتماد

-  ترکیب بازده بالا و سود ، در زمانی کوتاه

- قیود عدم قطعیت و خطا

- ترکیب مرجوعات و عایدیها درسطح بالا و درکوتاه، میان و بلند مدت

- از میان بردن تلفات از هر گونه فرآیند

استاندارد ایزو ISO 13053 که به تازگی برای شش سیگما تعریف شده است ، از دو قسمت تشکیل شده است :

•    قسمت 1 : DMAIC methodology.

•    قسمت 2:  Tools and techniques.

ISO 13053-1:2011 روشی برای بهبود کسب و کار در مورد متدولوژی شناخته شده 6 سیگمااست. این روش معمولا شامل پنج مرحله: تعریف، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، بهبود و کنترل (DMAIC) است. ISO 13053  بهترین الگو ها را برای هر کدام از فازهای متدولوژی DMAIC در طول اجرای یک پروژه شش سیگما توصیه می کند. و همچنین راهنمایی می کند که شش سیگما چگونه باید مدیریت شود و نقش ها، تخصص و آموزش پرسنل درگیر در این چنین پروژه هایی را تشریح می کند. و  در سازمان هایی که از فرآیندهای تولید، خدمات و معاملاتی بهره می بینند مناسب است.

ISO 13053-2:2011، تکنیک ها و ابزار های را شرح می دهد مثل factsheet ها که در هر فاز DMAIC مورد استفاده قرار می گیرد.

 متدولوژی ISO 13053-1 یک روش عمومی است و مستقل از هر بخش صنعتی و اقتصادی منحصر به فرد می باشد. در نتیجه ابزارها و تکنیک های شرح داده شده در ISO 13053-2:2011 قابل اجرا برای هر سازمانی فارغ از اندازه و فعالیت آن سازمان  در راستای بدست آوردن یک مزیت رقابتی است. در این عملیات مشتری مورد توجه است، و فعالیت های بهبود در عملکرد و بدست آوردن کیفیت بهتر برای کسب رضایت بیشتر مشتری است.