در استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ به مفهوم «ریسک» پرداخته شده است و به یک نوع تفکر در بند صفر استاندارد اشاره شده است به نام تفکر مبتنی بر ریسک (Risk based thinking) که یعنی چطور یک کار را طوری انجام دهیم و کنترل کنیم که ریسک خطا در آن کم شود و الزامی است در سراسر این استاندارد این مفهوم جریان داشته باشد. این تفکر میزان خطا و اشتباه انسانی و سیستمی را کاهش می‌دهد.

استاندارد ۹۰۰۱ بسیار قوی است و هنوز هم فکر می‌کنم سازمان‌های ما آن را درک نکرده‌اند و گرفتار فرم و شکل و کارهای نمادین هستند
اما این استاندارد و استقرار آن یک کار نهادین است که نظم و انضباط نسبی و میزان ضروری و کارکردی از بوروکراسی را ایجاد می‌کند.

همچنین سایر فعالیت‌های مدیریتی در سازمان نیاز به یک بستر قوی دارد و ایزو ۹۰۰۱ این بستر را به وجود می‌آورد. اگر پروژه استراتژی و مدیریت دانش و سایر پروژه های مدیریتی را بدون گذراندن پیش‌نیاز آن یعنی استقرار فرآیندها انجام دهید، احتمال اینکه نتیجه‌ای حاصل شود، اندک است.

پ ن؛ قول ما در این دوره اینست که با استقرار نهادین ایزو در سازمان آشنا شوید و الزامات ایزو برایتان معنا پیدا کنند و بتوانید ایزو را از قاب دربیاورید!

#آرشانیک #آمز #خانه_ایزو_ایران #خانه_ایزو#ایزو#ایزو۹۰۰۱ #سیستم #مدیریت #کیفیت#تضمین_کیفیت #مدیریت_کیفیت#سیستم_مدیریت #گواهینامه #گواهینامه _ایزو#سازمان #استاندارد #استاندارد_بین_المللی#بستر #فرآیند #تفکر_مبتنی_بر_ریسک#خطای_انسانی #خطای_سیستمی

#ISO9001#ISO9001_2015 #qms #quality