طی سا لهای اخیر، متولیان نظام سلامت در کشورهای مختلف جهان به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خدمات درمانی و مدیریت بهینة آنها روشهای متعددی را به کار گرفته اند که در یک نگاه کلی می توان آنها را در دو گر

عملیات کنترل سوابق ایزو یکی از مشکلاتی است که با بزرگتر شدن سازمان پیش می آید و زمان زیادی از وقت کارشناسان واحد QA(تضمین کیفیت) را می گیرد. در این مواقع احتمال بروز خطای انسانی افزایش می یابد.

استاندارد FAMI-QS در اجزاء سازنده خوراک دام و تولید افزودنی ها کاربرد دارد و استاندارد کیفیت و سیستم ایمنی برای مواد لازم جهت تهیه خوراک دام می باشد.

آرشانیک پس از اخذ نمایندگی از شرکت LL-C اروپا هم اکنون به عنوان CB معتبر صادر کننده ی گواهی نامه های سیستم های مدیریت استاندارد ها( ISO) و استاندراد های محصول از جمله CE و بازرسی برای صادرات به ارو

 تعاریف طرح مدیریت اضطراری
o وضعیت اضطراری