شرکت‌ موتورولا در دهه‌ 80 با بکار بردن یک‌ نوع‌ مهندسی‌ مجدد در مدیریت‌ کیفیت‌ جامـــــع‌ به‌ طرح‌ روش‌شناسی شش سیگما دست یافت.

بسیاری از رویکرد های جدید مدیریتی مانند مدیریت کیفیت فراگیر یا ایزو 9000در صدد بهبود مستمر هستند ، اما سیستماتیک نیستند.معمولا اینگونه برخورد می کنند: “ببین می توانی کارت را قدری بهتر انجام دهی ؟“ 

سیگما یکی از حروف الفبای یونانی است که در آمار ریاضی برای تعریف انحراف معیار به کار می رود.

سازمان جهانی استاندارد بعنوان یک تشکیلات جهانی متشکل از اعضای بنگاههای تامین کنندة استانداردهای بین المللی می باشد و تهیه و تنظیم استانداردهای بین المللی اصولا از طریق کمیته های تخصصی ISO انجام می

ساختار نظامنامه ی کیفیت
الف- بیانیه‌ی خط‏‌‏مشی و ماموریت که به ‌وسیله‌ی مدیر امضا شده باشد
ب- جدول فهرست مطالب

استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان ها - طی سا لهای اخیر، متولیان نظام سلامت در کشورهای مختلف جهان به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خدمات درمانی و مدیریت بهینة آنها روشهای متعددی را به کار گرفته اند که

طی سا لهای اخیر، متولیان نظام سلامت در کشورهای مختلف جهان به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خدمات درمانی و مدیریت بهینة آنها روشهای متعددی را به کار گرفته اند که در یک نگاه کلی می توان آنها را در دو گر

عملیات کنترل سوابق ایزو یکی از مشکلاتی است که با بزرگتر شدن سازمان پیش می آید و زمان زیادی از وقت کارشناسان واحد QA(تضمین کیفیت) را می گیرد. در این مواقع احتمال بروز خطای انسانی افزایش می یابد.

استاندارد FAMI-QS در اجزاء سازنده خوراک دام و تولید افزودنی ها کاربرد دارد و استاندارد کیفیت و سیستم ایمنی برای مواد لازم جهت تهیه خوراک دام می باشد.