پروژه عبارت است از مجموعه فعالیت هایی است که با هدفی مشخص به صورت خاص، یکبار با ترتیب و زمانهای شروع و پایان مشخص انجام می شود وسیستم مدیریت پروژه بنا به تعریف ارائه شده بوسیله استاندارد ISO10006 ع

مدیریت سیستم های اطاعاتی

   (MANAGEMENT IFORMATION SYSTEM ( MIS

 

سیستم های حمایت از تصمیم

(DECISION SUPPORT SYSTEM     (DSS

 

وقوع برخی حوادث از پیش برنامه ریزی نشده که باعث به وجود آمدن اختلال در عملکرد طبیعی می شود سازمان ها را بر آن داشته که تدابیری برای این موضوع بیاندیشند.

در دنیای امروزی علم در حال تبدیل شدن به فاکتوری کلیدی در مدیریت موفق در سرتاسر جهان شده است.

امروزه در جوامع بشری دانش به عنوان یک اصل اساسی در پیشرفت و تعالی بشر شناخته میشود و از آن به عنوان بستری اصلی و حیاتی برای پیشرفت و توسعه در تمامی ابعاد زندگی  یاد می شود.اما کاربرد دیگر دانش که د

ایزو28000:2007 الزام مراقبت را برای یک سیستم مدیریت ایمنی تبیین می کند که شامل جنبه های بحرانی تضمین ایمنی زنجیره تامین می باشد.

ایزو22320---مدیریت بحران و حوادث

6- برنامه ریزی

6-1- اقدامات جهت رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها

 

الزامات ایزو 9001:2015 ISO سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن بند 4-4

4- ماهیت سازمان

4-4- سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

استاندارد آموزشی ایزو 29991، الزاماتی را برای خدمات یادگیری زبان، در سیستم آموزشی غیر رسمی تعیین و تبیین می کند که این شامل هر نوع خدمات یادگیری زبان و همینطور گروه هایی که علاقه مند هستند از طریق

قبل از این‌که پذیرش يك كشور در سوئیفت از سوی هیأت مدیره مورد بررسی قرار گیرد، می‌باید پذیرش سه شرط زیر توسط کشور متقاضی به سوئیفت اعلام شود:

اگر تعداد پیام‌های ارسالی یک کشور به حدی باشد که نیاز به راه‌اندازی سایت سوئیفت در کشور متقاضی عضویت باشد، سوئیفت یک سایت در آن کشور تاسیس می‌کند.

Payment –پیام های مدیریت حساب های نقدی،پرداخت وجوه ،تسویه و مدیریت پول نقد