استاندارد 10018 که ابزاري مفيد براي رؤسا، مديران، سرپرستان ، متخصصان كيفيت، نمايندگان و مديران منابع انساني می باشد  بمنظور کسب بهترین نتیجه از سوی پرسنل برای اجرای اهداف سیستم مدیریت کیفیت (ISO 90

پس از موفقيت   ISO 31000 در زمينه مديريت ريسک  ، گزارش فني جديدي به اين خانواده پيوسته است  ؛ ISO/TR 31004:2013، مديريت ريسک- دستورالعمل اجراي ISO 31000، که به سازمان ها کمک مي کند به آساني اقدامات

8- عملیات

8-1- برنامه ریزی و کنترل عملیات

بروز برخی خطاها در روند تولید یک محصول باعث بوجود آمدن مشکلاتی می شود که باعث خروج محصول از چرخه می شود بر همین اساس دولت ها قوانین و الزاماتی را برای تهدید کنندگان کالا به جهت عرضه ی تولیدات سالم

استاندارد ايزو 10013به عنوان "راهنما براي تهيه مستندات سيستم مديريت كيفيت" راهنمايي هايي براي تهيه و برقرار نگه داشتن مستندات موردنياز براي ايجاد اطمينان از سيستم مديريت كيفيت اثربخش كه متناسب با ن

پروژه عبارت است از مجموعه فعالیت هایی است که با هدفی مشخص به صورت خاص، یکبار با ترتیب و زمانهای شروع و پایان مشخص انجام می شود وسیستم مدیریت پروژه بنا به تعریف ارائه شده بوسیله استاندارد ISO10006 ع

مدیریت سیستم های اطاعاتی

   (MANAGEMENT IFORMATION SYSTEM ( MIS

 

سیستم های حمایت از تصمیم

(DECISION SUPPORT SYSTEM     (DSS

 

وقوع برخی حوادث از پیش برنامه ریزی نشده که باعث به وجود آمدن اختلال در عملکرد طبیعی می شود سازمان ها را بر آن داشته که تدابیری برای این موضوع بیاندیشند.

در دنیای امروزی علم در حال تبدیل شدن به فاکتوری کلیدی در مدیریت موفق در سرتاسر جهان شده است.

امروزه در جوامع بشری دانش به عنوان یک اصل اساسی در پیشرفت و تعالی بشر شناخته میشود و از آن به عنوان بستری اصلی و حیاتی برای پیشرفت و توسعه در تمامی ابعاد زندگی  یاد می شود.اما کاربرد دیگر دانش که د

ایزو28000:2007 الزام مراقبت را برای یک سیستم مدیریت ایمنی تبیین می کند که شامل جنبه های بحرانی تضمین ایمنی زنجیره تامین می باشد.

ایزو22320---مدیریت بحران و حوادث

6- برنامه ریزی

6-1- اقدامات جهت رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها