ISO/IEC 17024:2012، ارزیابی انطباق - الزامات عمومی برای موسسات صدور گواهینامه می باشد.

استاندارد ISO/IEC 17020 به عنوان راهنمایی برای ارزیابی، بازبینی و نیز صدور گواهینامه تایید صلاحیت انواع مختلف سازمانهای بازرسی کننده توسط مرجع تایید صلاحیت کاربرد دارد. 

با توجه به اهمیت زیاد ایمنی مواد غذایی  موسسه های معتبر مراجع مختلف در مناطق مختلف جهان اقدام به تدوین استاندارد در این زمینه کرده اند که از معروف ترین آنها استاندارد( BRC(Britis

ارائه آموزش برای بهبود مهارت ها و دانش کارکنان امری بدیهی است. بنابراین اینکه آموزش ها بر مبنای اصول علمی استوار باشند  بسیار اهمیت دارد.

این نشان بعنوان یک سیستم جهت کسب اطمینان از کیفیت، ایمنی و الزامات محیط زیست  به سرعت در کلیه کشورها  در حال توسعه می باشد از این رو دریافت نشان CE  برای تولید کنندگان بسیار حائز

ISO (سازمان بین المللی استانداردسازی) و IEC (کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک) سیستم های تخصصی استاندارد در سراسر جهان ایجا

نشان حلال بر  روی محصولات غذایی درج می شود.

سیستم سازمان استاندارد بین الملی (ISO) و سیستم استاندارد آمریکای شمالی دو سیستم استاندارد مدونی می باشند. 
استاندارد بین المللی ایزو 216 یا (The international standard: ISO 216):

اصول مستندسازی در نظام مدیریت کیفیت
الزامات مستندسازي

ANALYSIS  CRITICAL CONTROL POINT) HACCP) یک استاندارد به صورت مجموعه الزامات مربوط به سيستم مديريت بهداشت مواد غذايي است.  

سطح یکپارچگی ایمنی (SIL(Safty Integrity Level

 

ایزو ۱۰۰۱۹  راهنمایی برای انتخاب سیستم مدیریت کیفیت مشاوران و استفاده از خدمتی است که ارائه می کنند.

ایزو 26000 استاندارد راهنمایی داوطلبانه در مسئولیت های  اجتماعی است که برای استفاده در هر نوع سازمانی طراحی شده است.  همین طور برای رهبران کسب و کار این فرصت را بوجود می آورد تا با پیاده سازی  آن ب

ایزو 3834 و جوشکاری قطعات ریلی

ISO 15189  آزمایشگاه پزشکی - الزامات مورد نیاز برای کیفیت و قابلیت سیستم مدیریت کیفیت، ویژه آزمایشگاه های پزشکی را مشخص می کند.

ایزو  3834 و کیفیت جوش

ISO (سازمان بین المللی استاندارد) یک فدراسیون جهانی از استانداردهای ملی است.

ایزو؛ سازمان بین المللی استاندارد :

ISO (سازمان بین المللی استاندارد) یک فدراسیون جهانی از استانداردهای ملی است.