استاندارد FAMI-QS در اجزاء سازنده خوراک دام و تولید افزودنی ها کاربرد دارد و استاندارد کیفیت و سیستم ایمنی برای مواد لازم جهت تهیه خوراک دام می باشد.

آرشانیک پس از اخذ نمایندگی از شرکت LL-C اروپا هم اکنون به عنوان CB معتبر صادر کننده ی گواهی نامه های سیستم های مدیریت استاندارد ها( ISO) و استاندراد های محصول از جمله CE و بازرسی برای صادرات به ارو

 تعاریف طرح مدیریت اضطراری
o وضعیت اضطراری