شماره تماس: ۸۸۶۲۸۰۵۳ ، ۸۸۶۲۸۰۴۶

جدیدترین مقالات ایزوهوم

13 خرداد 1401

هوش پول

یک سوال؟

بین این دسته از اعداد چه وجه مشترکی می‌توانید پیدا کنید؟
234  345  446  984  804  341  874
19 خرداد 1400

دانلود متن فارسی استاندارد مدیریت ریسک ایزو ISO 31000 ویرایش 2018

کاربرد مدیریت ریسک و ایزو 31000 ISO در سازمان ها چیست؟
22 بهمن 1399

ایزو 9001 چیست؟ به زبان ساده

جهت ثبت نام دوره واطلاعات بیشتر
18 بهمن 1399

IEC 60079 استاندارد محیط های قابل انفجار

کمیته علوم الکترونیکی بین المللی International Electrotechnical Commission) IEC)  مجموعه استاندارد ها و ملاحظات مهم و قابل توجه را که باید در یک محیط حاوی مواد منفجره ی گازی رعایت شود ارائه می دهد.
24 مهر 1399

دستاوردهای ملموس پیاده سازی استاندارد و ایزو 21000 و229990وایزو 10015وایزو 29993

o دستاوردهای ملموس پیاده‌سازی استاندارد  و ایزو 21000 و ایزو 29990 و ایزو 10015 و ایزو ۲۹۹۹۳
8 مهر 1399

الزامات سیستم های مدیریت کیفیت

- دامنه کاربرد
این استاندارد بین المللی الزاماتی را برای سیستم مدیریت کیفیت مشخص می نماید، هر جا که یک سازمان :

جدیدترین اخبار ایزوهوم

26 خرداد 1401

دوره هوش پول

13 خرداد 1401

هوش پول

20 خرداد 1400

دوره آشنایی با الزامات ایزو ISO 45001:2018

دوره استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (آشنایی با الزامات ایزو ISO 45001:2018)  
26 مهر 1399

دوره یادگیری «جرا‌ت ورزی» نوجوانان

*معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان:
15 مهر 1399

منش مدیریت

 سلام